Search for tag: "win10"

Installera program via Software Center

Om du har en PC från Kau så har du också tillgång till Software Center som är en programbank där många av de vanligaste programmen finns för installation…

From  Monika Allöv Andersson on 28-Mar-2019 10:34 GMT+1 8 plays

Fäst program i aktivitetsfältet - Pin to taskbar

Instruktion för hur ett program fästs i aktivitetsfältet - Pin to taskbar

From  Monika Allöv Andersson on 28-Mar-2019 09:52 GMT+1 14 plays