Search for tag: "zotero"

Hur man importerar referenser från Google Scholar till Zotero

From  Linda Borg on 25-Feb-2021 16:01 CET 1 plays

Hur man importerar referenser från Libris till Zotero

From  Linda Borg on 25-Feb-2021 15:47 CET 1 plays

Hur man importerar referenser från OneSearch till Zotero

From  Linda Borg on 25-Feb-2021 15:30 CET 0 plays

Zotero - infoga referenser i Word

Zotero -infoga referenser i word 2018

From  Linda Borg on 21-Jun-2018 13:57 CEST 946 plays

Zotero - import från Libris

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 10:43 CET 148 plays

Zotero - import från Google scholar

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 10:43 CET 215 plays

Zotero - import från Onesearch

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 10:42 CET 77 plays