Search for tag: "zotero"

Hur man importerar referenser från Google Scholar till Zotero

From  Linda Borg 93 plays

Hur man importerar referenser från Libris till Zotero

From  Linda Borg 0 plays

Hur man importerar referenser från OneSearch till Zotero

From  Linda Borg 0 plays

Zotero - infoga referenser i Word

Zotero -infoga referenser i word 2018

From  Linda Borg 2,750 plays

Zotero - import från Libris

From  Linda Borg 414 plays

Zotero - import från Google scholar

From  Linda Borg 606 plays

Zotero - import från Onesearch

From  Linda Borg 248 plays