Search for tag: "Centrum för klimat och säkerhet"

CCS möter - erfarenhetsåterföring och lärande från naturolyckor

CCS Möter är Centrum för klimat och säkerhets nya mötesplats där olika aktörer får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter och perspektiv på…

From  Andreas Pettersson on 26-Feb-2019 16:01 CET 44 plays

Översvämningsvandring i Karlstad

Projektet virtuella översvämningsvandringar var ett didaktiskt forskningsprojekt där målsättningen var att utveckla och utvärdera en virtuell lärandemiljö…

From  Andreas Pettersson on 5-Sep-2018 10:23 CEST 21 plays

Lärande och erfarenhetsåterföring från naturolyckor som skadar landinfrastrukturen i Sverige

Monika Rydstedt Nyman som är industridoktorand anställd av Trafikverket på Centrum för klimat och säkerhet berättar om sin forskning som handlar om lärande och…

From  Andreas Pettersson on 28-Aug-2018 15:15 CEST 5 plays

Klimat och säkerhet 10 år

Med anledning av att Centrum för klimat och säkerhet 2018 år fyller tio år anordnades en jubileumsdag i Karlstad universitets pedagogiska verkstad den 17 maj. Dagen bjöd…

From  Andreas Pettersson on 29-Jun-2018 16:23 CEST 7 plays

Att nyttigöra forskning och undervisa utifrån en vetenskaplig grund

För att undersöka om pedagogiska verktyg kunde skapa ett mervärde i elevers lärprocesser, genomfördes under hösten 2015 ett samverkansprojekt mellan Centrum för…

From  Andreas Pettersson on 8-Mar-2018 15:14 CET 3 plays

Floodville - ungdomar lär om klimatrelaterade risker

Elever ifrån Lillängsskolan i Skoghall/Hammarö lär om klimatrelaterade risker och hur vi skapar hållbara samhällen, i samverkan med Centrum för klimat och…

From  Andreas Pettersson on 8-Mar-2018 8:46 CET 6 plays

Film Koppom skola år 6

Ett exempel på vad samverkansarbete mellan skola och akademi kan leda till synliggörs i denna film som klass 6 på Koppoms skola gjort. Filmen är ett resultat av det…

From  Andreas Pettersson on 8-Mar-2018 8:46 CET 4 plays