Search for tag: "bädda in"

Skapa en Playlist och bädda in den i Canvas

Guide för hur en Playlist i KauPlay skapas och hur den bäddas in i Canvas.

From  Kenneth Boström 12 plays

Bädda in en film i Canvas

Hur koden för inbäddning hittas i KauPlay, kopieras och sedan klistras in i Canvas.

From  Kenneth Boström 45 plays