KauPlay är Karlstads universitets medieplattform för distribution av video och ljud.

Som anställd har du möjlighet att publicera video och ljud via KauPlay på exempelvis lärplattformen eller andra webbsidor. Du kan ladda upp olika typer av mediefiler. Systemet tar emot de flesta standardformat för video och ljud. De filer du laddar upp eller spelar in kan du bearbeta på olika sätt:

  • Göra skärminspelningar med hjälp av Kaltura Capture
  • Göra spellistor för enkel publicering
  • Lägga till metadata och taggar
  • Göra enklare redigering genom att exempelvis justera början och slut på dina inspelningar
  • Skapa videoklipp för att på ett enkelt sätt kunna publicera bara ett avsnitt av en längre film
  • Dela dina mediefiler med andra

Vem kan se materialet?

Inloggningen till KauPlay är personlig via SSO (KauID). Det du laddar upp eller spelar in kan inte ses eller användas av andra om du inte väljer att dela materialet öppet via en ämneskategori eller kanal. Filer som laddas upp eller spelas in i KauPlay är som standard dolda för alla.

Mer information

Information om KauPlay samt guider för personal finns på universitetets intranät:

Länk till information om KauPlay