Search for tag: "benhabib"

Värdegrundsarbete 2

Värdegrundsarbete 2 Åttonde föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation -…

From  Stefan Jerkeby on 13-Jan-2021 9:50 CET 0 plays