Search for tag: "erfarenhetsgrund"

Värdegrundsarbete 1

Värdegrundsarbete 1 Sjunde föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 13-Jan-2021 8:29 CET 5 plays

Motivationsarbete 3a: Problematiseringar mellan att veta och att uppleva

Åttonde avsnittet och första föreläsningen i tredje föreläsningsblocket "Problematiseringar", i föreläsningsserien Motivationsarbete. En bildlektion…

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 7:15 CET 50 plays