Search for tag: "ideologikritik"

Värdegrundsarbete 3

Värdegrundsarbete 3 Sista föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikhantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 13-Jan-2021 10:54 CET 0 plays

Motivationsarbete 3 c: Ideologikritisk problematisering av värdegrundsarbete

Tionde avsnittet och tredje föreläsningen i tredje föreläsningsblocket "Problematisering", i föreläsningsserien Motivationsarbete. Värdegrundsarbete i…

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 13:29 CET 44 plays

Motivationsarbete 3b: Problematisering av undflyende ideal

Nionde avsnittet och andra föreläsningen i föreläsningsblocket "Problematiseringar", i föreläsningsserien Motivationsarbete. En samlevnadslektion beskrivs och…

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 10:14 CET 49 plays