Search for tag: "kunskapskritik"

Motivationsarbete 3a: Problematiseringar mellan att veta och att uppleva

Åttonde avsnittet och första föreläsningen i tredje föreläsningsblocket "Problematiseringar", i föreläsningsserien Motivationsarbete. En bildlektion…

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 7:15 CET 50 plays