Search for tag: "samverkan"

Linda, Masterexamen i Hälsovetenskap, inriktning Folkhälsovetenskap

Linda Fetiu, har en Masterexamen i Hälsovetenskap - inriktning Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och jobbar idag som folkhälsoutvecklare vid Kristinehamns kommun. Hon…

From  Malin Knutz on 21-May-2019 21:24 CEST 82 plays